Hvilke hunderaser er de beste sledehundene?

Sibirsk husky er trolig den hunderasen de fleste assosierer med sledekjøring, men dette er ikke den eneste rasen som kan brukes som sledehund. Et lag sledehunder kan bestå av så mye som ti ulike hunderaser. Hundene blir ofte valgt ut mer basert på deres individuelle prestasjoner og egenskaper, og ikke ut fra rasekriterier. Hunder som benyttes som sledehunder blir ofte i dag ansett som den typen hund som er nærmest i slekt med ulven. Akkurat som ulven, kan polarhunder ferdes over store distanser og tåle ekstrem kulde. Tre hunderaser nevnes ofte som sledehunder: nevnte sibirsk husky, alaskan malamute og grønlandshund.

siberian-husky

Sibirsk husky

Sibirsk husky ble trolig først avlet i Sibir. Her ble den brukt som vakthund, samt til å trekke sleder og vokte reinsdyr. Den er den raskeste sledehundrasen, og ble derfor tatt i bruk i Alaska. De ble trolig tatt med til Alaska av skinnhandlere og så brukt til konkurransekjøring. Rasen er bekreftet nært beslektet med ulv. Denne sterke, kjappe og lette hunden er en perfekt sledehund.

Alaskan malamute

Alaskan malamute er en hardfør hund som nedstammer fra den arktiske ulven. Navnet har den fått fra folket som opprinnelig avlet den til transportbruk i det tøffe klimaet. Dette er sledehunden med aller mest kraft, men den er ikke raskest.

Grønlandshunden

Grønlandshunden er nok en sledehund som tåler nesten alle værforhold. Opprinnelig en brukshund for inutittene på Grønland, den ble brukt også til jakt på sel og isbjørn. Grønlandshunden er en kraftig bygget hund og som sledehund overkommer den vanskelig terreng kjapt og med letthet.