Velkommen til Nordadrag

Dette er den perfekte nettsiden for deg som er opptatt av trekkhunder! Her hos Nordadrag presenterer vi både historisk og aktuelt stoff om alt som har med trekkhunder å gjøre. Du er hjertelig velkommen hit, enten du driver med trekkhund, er interessert i trekkhunder eller du bare er på jakt etter informasjon om emnet.

sledge-dogs

Flere ulike hunderaser jobber som trekkhunder

Trekkhund er et samlebegrep som omfatter en stor mengde ulike hunder, felles for dem er at de blir brukt til å trekke noen eller noe. Derfor brukes begrepet “trekkhund” både om hunder som trekker slede og om vognhunder. Det brukes også om hunder som benyttes til så kalt “nordisk stil”, en sport der hunden trekker både pulk og fører. Når det er snakk om sledehunder, tenker man nok først og fremst på hunderaser som er tilpasset snø og et arktisk klima. For hundeoppdrettere har ikke rasen så stor betydning som det prestasjon har.

Sledehunder er spesielle hunder med et særegent instinkt for å kjøre på. Når det er sagt, tenker vi vel ofte på sibirsk husky og grønlandshund når vi hører ordet “sledehund”, og det er med god grunn, men blandingshunder brukes ofte. Disse hundene må altså takle særdeles tøffe forhold, god appetitt er essensielt, de må tåle streng kulde og de må ha poter som tåler mye. Vognhunder eller kjerrehunder trakk ofte vogner med lass rundt omkring i hele Europa. Eksempler på vognhunder er blant annet dalmatiner- og sennenhundene.

Her hos Nordadrag finner du tekster blant annet om trekkhunder på film, om oppdrett av trekkhunder, og om ulike trekkhundraser for å nevne noe. Vi håper at våre artikler om trekkhunder kan være til glede, nytte og inspirasjon.